Friday, December 24, 2010

sugandha chejara: love theme

Pyar karne walo ka dil masoom nahi patthar ka hona chahiye taki duniya ki har chot sahan kar sake.